FOX NOTES

 

                          

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM 20 dong 1955
  500  1966
 
 
 

FOX NOTES.    . .

()

    .   .

Việt Nam Cộng hòa

   
 

: , 19541976 ( 1975) 17 (. ). :
19541955: (Quốc gia Việt Nam) ( 1949 1954 )
19551975: (Việt Nam Cộng Hòa)
19751976: (Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam).
( ).

 
.# /  

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

1955,56 ( )

P:1  1 ND(1956)  
P:2  5 ND(1955)  
P:3  10 ND(1955)  
P:4  20 ND(1956)  
P:4  1.000 ND  
  

  1962

P:5  10 ND(1962)  
P:5s  10 ND(1962)   ()
P:5s  10 ND(1962)   ()
P:6  20 ND(1962)  
P:6s  20 ND(1962)   ()
P:6s  20 ND(1962)   ()
P:6A  500 ND(1962)  
  

  1955-58 ( )

P:7  50 ND(1956)  
P:8  100 ND(1955)  X
P:8  100 ND(1955)  XX
P:9  200 ND(1958)  
P:10  500 ND(1955)  
  

  1955 ( )

P:11  1 ND(1955)  
P:12  2 ND(1955)  
P:12s  2 ND(1955)   ()
P:12s  2 ND(1955)   ()
P:13  5 ND(1955)  
P:13s  5 ND(1955)   ()
P:13s  5 ND(1955)   ()
P:14  200 ND(1955)  
P:14  200 ND(1955)  
 
  

  1964,66

P:15  1 ND(1964)  
P:16a  20 ND(1964)  
P:17  50 ND(1966)  
P:18  100 ND(1966)  
P:19a  100 ND(1966)  /
P:19b  100 ND(1966)  /
P:20a  200 ND(1966)  /
P:20b  200 ND(1966)  /
P:22a  500 ND(1964)  
P:23  500 ND(1966)  
  

  1969-71

P:24a  20 ND(1969)  
P:25a  50 ND(1964)  
P:26a  100 ND(1970)  
P:27a  200 ND(1970)  
P:28a  500 ND(1972)  
P:29a  1.000 ND(1972)  
  

  1972,75

P:30a  50 ND(1972)  
P:31a  100 ND(1972)  
P:32a  200 ND(1972)  
P:33a 500 ND(1972)  
P:34a  1.000 ND(1972)  
P:34  1.000 ND(1975)  
P:35  5.000 ND(1975)
P:36  10.000 ND(1975)
  

  1966 (1975)

P:37  10 1966  (1975)
P:38  20 1966  (1975)
P:39  50 1966  (1975)
P:40  1 1966  (1975)
P:41  2 1966  (1975)
P:42  5 1966  (1975)
P:43  10 1966  (1975)
P:44  50 1966  (1975)
 

. ( )

P:R1  10 ND(1963)  
P:R2  20 ND(1963)  
P:R3  50 ND(1963)  
P:R4  1 ND(1963)  
P:R5  2 ND(1963)  
P:R6  5 ND(1963)  
P:R7  10 ND(1963)  
P:R8  50 ND(1963)  
           
( )
.
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (*)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
06.09.17 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .