FOX NOTES

 

                          

 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 5 ĐỒNG 1955
  10  1955 /
  100  1955 /
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 500 ĐỒNG 1955
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Cộng hòa

 

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

1- 1955.

 

"   1-  1955.  .    ."

Coat of arms of South Vietnam (1955 - 1957)

 

:  (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). 1- 1955.

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

1- 1955

/ - Security Banknote Company (SBC)

P:11  1 ND(1955)  
P:11  1 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
           
P:12  2 ND(1955)  
P:12  2 ND(1955)  # *.
P:12s  2 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
P:12s  2 ND(1955) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:12s  2 ND(1955) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
           
P:13  5 ND(1955)  
P:13s  5 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
P:13s  5 ND(1955) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:13s  5 ND(1955) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
           
P:5  10 ND(1962)  
P:5  10 ND(1962)  # *.
P:5  10 ND(1962)  GIẤY MẪU () .
P:5s  10 ND(1962) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:5s  10 ND(1962) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
           
P:5  10 ND(1962) . -.  
P:5  10 ND(1962) . .  
P:5  10 ND(1962) . .  
P:5  10 ND(1962) . .  
P:5  10 ND(1962) . .  
P:5  10 ND(1962) . .  
P:5  10 ND(1962) . .  
           
P:6  20 ND(1962)  
P:6s  20 ND(1962)  GIẤY MẪU () .
P:6s  20 ND(1962) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:6s  20 ND(1962) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:6s  20 ND(1962) Specimen () .. .. .
           
P:6  20 ND(1962) . .  
P:6  20 ND(1962) . -.  
P:6  20 ND(1962) . .  
P:6  20 ND(1962) . .  
P:6  20 ND(1962) . .  
           
P:7  50 ND(1956)  
P:7  50 ND(1956)  GIẤY MẪU () .
P:7  50 ND(1956) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:7  50 ND(1956) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
           
P:7  50 ND(1956) . .  
P:7  50 ND(1956) . -.  
P:7  50 ND(1956) . .  
P:7  50 ND(1956) . .  
P:7  50 ND(1956) . .  
P:7  50 ND(1956) . .  
P:7  50 ND(1956) . .  
P:7  50 ND(1956) . .  
           
P:8  100 ND(1955)  X
P:8  100 ND(1955)  XX
P:8  100 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
P:8  100 ND(1955) Specimen () .
           
P:14  200 ND(1955)  
P:14  200 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
P:14  200 ND(1955) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
P:14  200 ND(1955) GIẤY MẪU / Specimen () .. .. . ..
           
P:14  200 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
           
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1956) . -..
P:14  200 ND(1956) . .
P:14  200 ND(1955) . ..  
           
P:10  500 ND(1955)  
P:10  500 ND(1955)  GIẤY MẪU () .
P:10  500 ND(1955) Specimen () .
           
( )
- .
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (*)  -
() . . .
HTML-V JPG-V
17.01.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .