FOX NOTES

 

                          

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM 50 dong 1972
 1000 1972 \
 5000 1972 \
 10000 1972 \
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Cộng hòa

 

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

1972 - 1975.

 

"  1972.  .  ."

Coat of arms of South Vietnam (1963 - 1975)

 

:  (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). 1972 - 1975.

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

1972.

/ -

P:30a  50 ND(1972)  
P:30s  50 ND(1972) SPECIMEN () 
           
P:31a  100 ND(1972)  
P:31  100 ND(1972)
           
P:32a  200 ND(1972)  
           
P:33a 500 ND(1972)  
           
P:34a  1.000 ND(1972)  
P:34s  1.000 ND(1972) SPECIMEN / DE LA RUE & Co LTD. / NO VALUE () 
           
P:34  1.000 ND(1975)  
           
P:35  5.000 ND(1975)
P:35s  5.000 ND(1972) GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ  () 
P:35s  5.000 ND(1972) GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ  / SPECIMEN () 
           
P:36  10.000 ND(1975)
P:36s  10.000 ND(1975) GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ  () 
P:36s  10.000 ND(1975) GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ  / SPECIMEN () 
           
( )
- .
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
31.01.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .