FOX NOTES

 

                          

 

  50  1966 //
  500  1966
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Cộng hòa

 

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

1966.

 

"    1966.   .    ."

Coat of arms of South Vietnam (1963 - 1975)

 

:  (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). 1966.

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

1964.

/ -

P:17  50 ND(1966)  
P:17s  50 ND(1966) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU () 
P:17  50 ND(1966) SPECIMEN /
           
P:19a  100 ND(1966)  / . . 1
P:19b  100 ND(1966)  / Le Van Duyet. . 2
P:19s  100 ND(1966) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU () /
           
P:20a  200 ND(1966)  / . . 3
P:20b  200 ND(1966)  / Nguyen Hue. . 4
P:20s  200 ND(1966) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU () /
P:20  200 ND(1966) SPECIMEN /
           
P:23  500 ND(1966)  
P:23  500 ND(1966) GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ / GIẤY MẪU () 
P:23  500 ND(1966)  . /
P:23  500 ND(1966)  .
           
( )
- .
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
28.01.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .