FOX NOTES

 

                          

 

  1  1964 \
  20  1964 \  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Cộng hòa

 

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

1964.

 

"    1964.   .    ."

Coat of arms of South Vietnam (1963 - 1975)

 

:  (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). 1964.

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

1964.

/ - Thomas De La Rue (TDLR).

P:15  1 ND(1964)  
P:15  1 ND(1964) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ () 
P:15  1 ND(1964) SPECIMEN / DE LA RUE & Co LTD. NO VALUE ()
           
P:16a  20 ND(1964)  
P:16a  20 ND(1964) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ () 
P:16a  20 ND(1964) SPECIMEN / DE LA RUE & Co LTD. NO VALUE ()
           
P:22a  500 ND(1964)  
P:22a  500 ND(1964) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ () 
           
( )
- .
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
24.01.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .