FOX NOTES

 

                          

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM 20 dong 1969
  1000  1971 \
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Cộng hòa

 

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

1969.

 

"    1969.   .    ."

Coat of arms of South Vietnam (1963 - 1975)

 

:  (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). 1969.

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

1969.

/ -

P:24a  20 ND(1969)  
P:24s  20 ND(1969)  GIẤY MẪU / GIẤY MẪU () 
           
P:25a  50 ND(1964)  
P:25s  50 ND(1964)  GIẤY MẪU / GIẤY MẪU () 
           
P:26a  100 ND(1970)  
P:26s  100 ND(1970) GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ / GIẤY MẪU ()  
           
P:27a  200 ND(1970)  
P:27s  200 ND(1970)  GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ / GIẤY MẪU () 
           
P:28a  500 ND(1972)  
P:28s  500 ND(1972)  GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ / GIẤY MẪU () 
           
P:29a  1.000 ND(1972)  
P:29s  1.000 ND(1972)  GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ / GIẤY MẪU () 
           
( )
- .
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
27.01.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .