FOX NOTES

 

                          

 

  2018
 

1898 1899 .

 

1 1898

3 1898

5 1898
10 1898
25 1899

50 1899

100 1898

500 1898
 

foxgeld -

25  2020

 

. Nr 01800
. Nr 01801
. Nr 01802
. Nr 01803
. Nr 01804
. Nr 01805
. Nr 01806
 

25.03.2020 - Gotha () Thüringen
 
  

* * *

 

:

 50  1976.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
50 1976

* * *

 

   "   .  ()."

* * *

 

Fox-Notes

2020 (1)  
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .