FOX NOTES

 

                          

 

 5 1976. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 10 1976. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 20 1976. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 50 1976. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
 
 

foxgeld -

()

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

 

1976 .

"  . .  . 1976 ."

 

:  . 1976 .

 

.# /  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

  1976

P:79  5 1976
           
P:80a  1 1976  
P:80s  1 1976 SPECIMEN ()
           
P:81a  5 1976 #6 (# 4, - serif) / .
P:81b  5 1976  #7 (# 4, - sans-serif) /
P:81s  5 1976 SPECIMEN () #7 /
           
P:82a  10 1976  
P:82s  10 1976 SPECIMEN ()
           
P:83a  20 1976  
P:83s  20 1976 SPECIMEN ()
           
P:84a  50 1976 # (# 4, - )
P:84b  50 1976  # (# 4, - )
P:84s  50 1976 SPECIMEN ()
           
           

:

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
01.03.20 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .