FOX NOTES

 

                          

 

 1  1947
 100000  2004
 
 

foxgeld -

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

   
 

()  .

 
.# /  
P:17  5 ND(1948) .. . .. .
P:101  500 1988 #
           
P:106  1.000 1988 Replacement ?
           
P:122a  100.000 (20)04
           
   500 1964
           
( )
.
HTML-V JPG-V
13.04.16 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .