FOX NOTES

 

                          

 

 200  1987.
 500  1988.
 1000  1988.
 5000  1987.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
VIỆT NAM 50000 ĐỒNG 1990
VIỆT NAM 100000 ĐỒNG 1994
 
 

foxgeld -

()

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

 

1987 - 2000 .

"   . .    .  1987 - 2000 ."

 

:  . 1987 - 2000 .

 

.# /  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

  1987 - 1988

P:100  200 1987 # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:100  200 1987 # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
P:100  200 1987 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:100  200 1987 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:100s  200 1987 SPECIMEN () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:100s  200 1987 SPECIMEN () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:100s  200 1987 SPECIMEN () # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
P:100  200 1987
           
P:101  500 1988 # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:101  500 1988 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:101  500 1988 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:101  500 1988 # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
P:101s  500 1988 SPECIMEN () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:101s  500 1988 SPECIMEN () # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
           
P:102  1.000 1987
P:102s  1.000 1987 SPECIMEN ()
           
P:103  2.000 1987
P:103s  2.000 1987 SPECIMEN ()
           
P:104  5.000 1987
P:104s  5.000 1987 SPECIMEN ()
           

  1988 - 1991

P:105  100 1991 # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:105  100 1991 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:105  100 1991 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:105s  100 1991 TIỀN MẪU () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:105s  100 1991 SPECIMEN () # (# 3,8, - sans-serif) / .
           
P:106  1.000 1988 # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:106  1.000 1988 # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
P:106  1.000 1988 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:106s  1.000 1988 TIỀN MẪU () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:106s  1.000 1988 SPECIMEN () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:106s  1.000 1988 SPECIMEN () # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
           
P:107  2.000 1988 # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:107  2.000 1988 # (# 3, - serif - wide, . 18,5 ) / .
P:107  2.000 1988 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:107  2.000 1988 # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) .
P:107s  2.000 1988 TIỀN MẪU  / SPECIMEN () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:107s  2.000 1988 SPECIMEN / TIỀN MẪU () # (# 3,8, - sans-serif) / .
P:107s  2.000 1988 TIỀN MẪU  / SPECIMEN () # (# 3, - serif - narrow, . 17 ) / .
P:107s  2.000 1988
           
P:108  5.000 1991  
P:108s  5.000 1991 SPECIMEN () .
P:108s  5.000 1991 SPECIMEN ()
           
P:109  10.000 1990  
P:109s  10.000 1990 SPECIMEN ()
           
P:110  20.000 1991 1.
P:110  20.000 1991 2.
P:110s  20.000 1991 SPECIMEN ()
           
P:111  50.000 1990  
P:111s  50.000 1990 SPECIMEN ()
           

  1993 - 1994

P:115  10.000 1993 1.
P:115  10.000 1993 2.
P:115s  10.000 1993 SPECIMEN () 1.
           
P:116a  50.000 1994

P:116s  50.000 1994 SPECIMEN ()
           
P:117a  100.000 1994

P:117s  100.000 1994 SPECIMEN ()
           
           

:

1.

/ . Flowers (old type) .1

/ . (Square flowers) .2

/ (Large square flowers) .3

/  . Flowers (new type) .4

/  1  (Uncle Ho type I) .5

/  2 (Uncle Ho type II) .6

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
27.10.20 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .