FOX NOTES

 

                          

 

 1  1985
 50  1985 - 96
 50  1985 - 97
 
 

foxgeld -

()

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

 

1985 .

"   . .    .  1985 ."

 

:  . 1985 .

 

.# /  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

  1985

P:89a  5 1985  
P:89s  5 1985 SPECIMEN ()
 
P:90a  1 1985  
P:90s  1 1985 SPECIMEN ()
           
P:91a  2 1985  
P:91s  2 1985 SPECIMEN ()
           
P:92  5 1985  
P:92s  5 1985 SPECIMEN ()
           
P:93  10 1985  
P:93s  10 1985 SPECIMEN ()
           
P:94  20 1985  
P:94s  20 1985 SPECIMEN ()
           
P:95  30 1985  
P:95s  30 1985 SPECIMEN ()
           
P:96  50 1985  ..
P:96s  50 1985 SPECIMEN ()
           
P:97  50 1985 ..
P:97s  50 1985 SPECIMEN ()
           
P:98  100 1985
P:98s  100 1985 SPECIMEN ()
           
P:99  500 1985
P:99s  500 1985 SPECIMEN ()
 
           

:

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
29.06.20 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .