FOX NOTES

 

                          

 

  2 1980
  10 1980
  30 1981
 
 
 

foxgeld -

()

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

 

1980 - 1981 .

"  . .  . 1980 - 1981 ."

 

:  . 1980 - 1981 .

 

.# /  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1980 - 1981

P:85a  2 1980  (1981)
P:85s  2 1980 SPECIMEN ()
           
P:86a  10 1980  (1981)
P:86s  10 1980 MẪU () # 000000
P:86s  10 1980 MẪU () # 111111
P:86s  10 1980 SPECIMEN ()
           
P:87a  30 1981  # (# 3,8, - sans-serif)
P:87b  30 1981  # (# 3 , - sans-serif)
P:87s  30 1981 MẪU ()
P:87s  30 1981 SPECIMEN ()
           
P:88a  100 1980  # (# 4, - serif)
P:88b  100 1980  # (# 3 , - sans-serif)
P:88s  100 1980 SPECIMEN ()
           
           

:

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (-)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
14.02.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .