FOX NOTES

 

                          

 

 1  1958 //  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
 1  1958 //  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
 10  1958 //
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

 

 

1958 .

"   . .    .  1958 ."

 

:  . 1958 .

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

 

  1958

P:67  1 ND(1958)  . 10 1951    
 

  1958

P:68  1 1958  
P:68b  1 1958 "Haiphong"
P:68s  1 1958 MẪU BẠC ()
           
P:69  2 1958  
P:69b  2 1958 "DA THU"    
P:69s  2 1958 MẪU BẠC ()
           
P:70  5 1958  
P:70s  5 1958 MẪU BẠC ()
           
P:71a  1 1958  
P:71b  1 1958 "DA THU"    
P:71s  1 1958 MẪU BẠC ()
           
P:72a  2 1958  
P:72b  2 1958 "DA THU"    
P:72s  2 1958 MẪU BẠC ()
           
P:73a  5 1958  
P:73b  5 1958 "DA THU"    
P:73s  5 1958 MẪU BẠC ()
           
P:74a  10 1958  
P:74b  10 1958 "DA THU"    
P:74s  10 1958 MẪU BẠC ()
           
           

:

1. Haiphong ( ) -   "CHI LUU HANH O CUA HANG CUNG UNG / Hải-phòng - Quảng-Ninh", "VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA / NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM"

2. 1965 . 1, 2 5 .

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (-)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
03.11.19 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .