FOX NOTES

 

                          

 

 10  1951 //  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
 100  1951 //  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
 5000  1953 //  Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

 

 

1951 .

"   . .    .  1958 ."

 

:  . 1951 .

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

 

  1951 - 1953

P:59a  10 ND(1951)  
P:59s  10 ND(1951) () #
           
P:60a  20 1951  
P:60b  20 1951  
P:60as  20 1951 GIẤY MẪU ()
P:60bs  20 1951 GIẤY MẪU ()
           
P:61a  50 1951
P:61b  50 1951
P:61as  50 1951 GIẤY MẪU ()
P:61bs  50 1951 GIẤY MẪU ()
P:61  50 1951 . .. "LƯU HÀNH LIÊN KHU 5" (Special Area 5)
           
P:62a  100 1951
P:62b  100 1951
P:62as  100 1951 GIẤY MẪU ()
P:62as  100 1951 GIẤY MẪU ()  . .. "LƯU HÀNH LIÊN KHU 5" (Special Area 5)
P:62bs  100 1951 GIẤY MẪU ()  
P:62  100 1951  
           
P:63a  200 1951 -
P:63b  200 1951
P:63as  200 1951 GIẤY MẪU ()
P:63bs  200 1951 GIẤY MẪU ()
P:63bs  200 1951 GIẤY MẪU ()  . .. "LƯU HÀNH LIÊN KHU 5" (Special Area 5)
           
P:64a  500 1951  
P:64s  500 1951 GIẤY MẪU ()  
           
P:65a  1.000 1951  
P:65s  1.000 1951 GIẤY MẪU ()  
           
P:66a  5.000 1953  
P:66s  5.000 1953 GIẤY MẪU () .
P:66s  5.000 1953 GIẤY MẪU () .. .. . ..
P:66s  5.000 1953 GIẤY MẪU () .. .. . ..
           
           

:

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (-)  -
() . . .
HTML-V JPG-V
25.08.19 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .