FOX NOTES

 

                          

 

  "-" 25
   "" 3
 
/ ()
 
, 1990 .
 
 

 

foxgeld -

()

"  . .   .."

 

:  . 1896 , . 1920- .

 
.(.) . (.) /  

"-"

23630 20 ND
11346 23630 20 ND
11346 23630 20 ND # .
23631 50 ND
23632 1 ND
23633 3 1919 , .
23633 3 ND ,
23633 3 ND ,
23634 3 ND
23635 5 1919 .
23635 5 ND
23635 5 ND
23636 10 ND
23637 25 ND
 

""

()

  23638 1 1923      
23639 2 1923
  23640 3 1923      
23641 5 1923
23642 10 1923
23643 15 1923
23644 20 1923
23645 25 1923
23646 50 1923
23647 1 1923  
  23648 2 1923 *1
  23649 3 1923  
  23650 5 1923 *1
             
:

1. *1   .

             
( )
( )
.
.. , , . (1769-1994.) 1995 (-) - .
. ., .. , , (17692000 .) . 1: 2000 (*) 347 .
HTML-V JPG-V
06.11.20 z_rus_chastnik z_rus_chastnik
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .