FOX NOTES

 

                          

 

     100  1956
     25  1961
 
30
 

 
  -

1961 . .

 

foxgeld -

()

 

 

:  . 1950-1961. .

 
.# /

195...

/  ( )

NL 100 195...
NL 100 195...
  - () 1958.
 

195...

/  ( )

7.1.1 25 195...
7.1.2 50 195...
7.1.3 100 195...
7.1.4 500 195...
 

195... (1956)

/

7.2.1s 25 195...
7.2.2 50 195... ()
7.2.2s 50 195...
7.2.3s 100 195...
7.2.4s 500 195...
 

19... (1959)

/

7.3.1 25 19...
7.3.2K 50 19... ()
7.3.3 100 19... ()
7.3.3 100 19... ()
7.3.4 500 195... ()
 

19... (1959)

/

7.4.1 25 19...
7.4.2 50 19...
7.4.3 100 19... ()
7.4.4 500 19...
 

1961

/ ( 11 , 1 )

7.5.1 5 1961 #7. . . 1
7.5.2 10 1961 #7. . . 1
7.5.3 25 1961 #6. . . 1
7.5.4 50 1961 . . 1    
7.5.5 100 1961 . . . 1
-  1 2
- . .
 

1961

/ ( 11 , 2 )

7.5.1 5 1961 #7. . . 2
7.5.1 5 1961 #8 ( 11000001)  . . 2
7.5.2 10 1961 #7. . . 2
7.5.2 10 1961 #8 ( 21000001)
7.5.3 25 1961 #7. . . 2
7.5.4 50 1961 . . 2
7.5.5 100 1961 . . 2
 

1961

/ ( 11 , 1 )

7.6.1 5 1961 . . 1
7.6.2 10 1961 . . 1
7.6.3 25 1961 . . 1
7.6.4 50 1961 . . 1
7.6.5 100 1961 . . 1
 

1961

/ ( 4 )

7.7.1 5 1961
7.7.2 10 1961
7.7.3 25 1961
7.7.4 50 1961
7.7.5 100 1961
             
 
( )
 .
.
.
.. , 19172005 . 3. , 19241991 . 2007 (-) . .
.. . 2005 (*)  138
() . . .
HTML-V JPG-V
07.02.22 img_rus_vpt img_rus_vpt
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .