FOX NOTES

 

                          

 

Narodna Slovenska Banka 1000 korun
 5000  2003
 
1939 - 1943
1993 - 2004
 
-
 

foxgeld -

()

Slovenská republika

1993 - 2004

 
 

:  (Narodna Slovenska Banka) 1993 - 2004 ., .

 
.# /  

1993

P:15 20 ND(1993)   95
P:16 50 ND(1993) 96
P:17 100 ND(1993) 91b
P:18 500 ND(1993) 93
P:19 1.000 ND(1993) 98
 

Narodna Slovenska Banka

1993-2009

P:20a 20 1993  BABN A, B
P:20b 20 1995  BABN A, B
P:20c 20 1997  BABN A, B    
P:20d 20 1999  BABN A, B, J    
P:20e 20 2001  BABN A, J, S
P:20f 20 2004  BABN  S
P:20g 20 2006   BABN S, V
           
P:21a 50 1993  BABN A, C. #7
P:21a 50 1993  BABN A, C. #8
P:21b 50 1995  BABN A, C.
P:21c 50 1999  BABN A, C.
P:21d 50 2002  BABN A, C, K
P:21e 50 2005  BABN K
P:21f 50 2006  BABN K    
           
P:22a 100 1993  TDLR A, D
P:25a 100 1996  TDLR A, D
P:25b 100 1997  TDLR A, D, L
P:25c 100 1999  TDLR A, L
P:25e 100 2001  TDLR A, L, U
P:25s 100 1996  SPECIMEN
P:44 100 2004  TDLR   U, R
           
P:26a 200 1995  G&D A, E
P:26s 200 1995  SPECIMEN
P:30 200 1999  G&D A, E
P:41 200 2002  FCO A, E
P:45 200 2006  TDLR   E
           
P:23a 500 1993  TDLR A, F
P:23s 500 1993  SPECIMEN
P:27a 500 1996  TDLR A, F
P:27s 500 1996  SPECIMEN
P:31 500 2000  G&D A, F
P:46 500 2006  TDLR   F
           
P:24a 1.000 1993  TDLR   A, G
P:24b 1.000 1995  TDLR A, G
P:24c 1.000 1997  TDLR 1.7.1997 (?) A, G
P:24c 1.000 1997  TDLR 1.8.1997 A, G
P:24s 1.000 1993  SPECIMEN
P:32 1.000 1999  G&D A, G, P
P:42 1.000 2002  TDLR A, P
P:47a 1.000 2005  TDLR   P    
P:47ar 1.000 2005      
P:47b 1.000 2007  TDLR   W
P:47br 1.000 2007      
           
P:29a 5.000 1995  G&D A, H
P:29s 5.000 1995  SPECIMEN
P:33 5.000 1999  G&D A, H
P:43 5.000 2003   A, H
 

2000

P:34 20 1993  .2000
P:35 50 1993  .2000
P:36 100 1993  .2000
P:37 200 1993  .2000
P:38 500 1993  .2000
P:39 1.000 1993  .2000
P:40 5.000 1995  .2000
( )
.
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
()      
HTML-V JPG-V
07.04.19 img img /
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .