FOX NOTES

 

                          

 

  10  1947
  20  2008
 
 
 

foxgeld -

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ

Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa

Maldives

 

(Catalogue of banknotes of Maldives)

 

   .

Coat of Arms of the Maldives

 

:  (. ދިވެހިރާއްޖެ, Dhivehi Raaje), (. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ) , , .

 

.# /  

GOVERNMENT TREASURER

 
1947, 1960.
P:1a  1/2 1947  
P:1b  1/2 1960  
P:2a  1 1947  
P:2b  1 1960  
P:3a  2 1947  
P:3b  2 1960  
P:4a  5 1947  
P:4b  5 1960  
P:5a  10 1947  
P:5b  10 1960  
 
1951, 1960, 1980.
P:6a  50 1951  
P:6b  50 1960  
P:6c  50 1980  
P:6s  50 1960  SPECIMEN
P:7a  100 1951  
P:7b  100 1960  
 
 

MALDIVES MONETARY AUTHORITY

 
1983.
- BWC
P:9a  2 1983  
P:9s  2 1983  SPECIMEN
P:10a  5 1983  
P:10s  5 1983  SPECIMEN
P:11a  10 1983  
P:11s  10 1983  SPECIMEN
P:12a  20 1983  
P:12b  20 1987  
P:12s  20 1983  SPECIMEN
P:13a  50 1983  
P:13b  50 1987  
P:13s  50 1983  SPECIMEN
P:14a  100 1983  
P:14b  100 1987  
P:14s  100 1983  SPECIMEN
 
1990.
- TDLR
P:15  2 1990  
P:16  5 1990  
P:17  500 1990  
 
1995-1998.
- TDLR
P:18  5 1998  
P:18  5 2000  
P:18  5 2006  
P:18?  5 2011  
P:19  10 1990  
P:19  10 2006  
P:20  20 2000  
P:20  20 2008  
P:21  50 2000  
P:21  50 2008  
P:22a  100 1995  BWC
P:22b  100 2000  BWC
P:22c  100 2002  BWC
P:23a  500 1996  
P:23b  500 2000  
 
2015 "50 "
- De La Rue PLC.
P:NEW  5.000 2015  
 
2016.  Ran Dhihafaheh Note Series (Polymer)
P:NEW  5 2017  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  5 2017   Z.  .
P:NEW  5 2017 SPECIMEN
           
P:NEW  10 2015  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  10 2015   Z.  .
P:NEW  10 2018  Sign. Governor Ahmed Naseer
P:NEW  10 2018 SPECIMEN
           
P:NEW  20 2015  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  20 2015   Z.  .
P:NEW  20 2015 SPECIMEN
           
P:NEW  50 2015  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  50 2015 SPECIMEN
           
P:NEW  100 2015  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  100 2018  Sign. Governor Ahmed Naseer
P:NEW  100 2018 SPECIMEN
           
P:NEW  500 2015  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  500 2015 SPECIMEN
           
P:NEW  1.000 2015  Sign. Governor Dr. Azeema Adam
P:NEW  1.000 2015 SPECIMEN
           
( )
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 14th Edition (*)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961 - Present 19th Edition (-)  
() . . .
(ISO 4217 -  MVR, - 462)
1 (Rufiyaa) = 100

 

SH-1.6.(3.1.) Reg.-B. (-)
HTML-V JPG-V
30.05.22 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .