FOX NOTES

 

                          

 

 . Országos Takarékpénztár 100 forint
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Nemzeti Bank   200
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 100 forint
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1800 dracmae
Magyar Nemzeti Bank   1000
 
1914-1919
1919-1945
1944-1945
1944
1945-1946 ( )
1946-1989
1990-2003
 

foxgeld -

()

"   . .  ."

Magyar Népköztársaság

 

 

:  (Magyar Nemzeti Bank) Országos Takarékpénztár

 
.# /  

Országos Takarékpénztár

 
Utazási csekk. . Travelers cheque.
  500 ND . Q. . 1.  
           
  100 ND . . . 1.
  100 ND . . . 1.
           
  100 ND .   . SPECIMEN
  200 ND .   . SPECIMEN
  500 ND .   . SPECIMEN
           
  100 ND .   . SPECIMEN *1
  200 ND .   . SPECIMEN
  500 ND .   . SPECIMEN *1
  500 ND N.   . SPECIMEN
           
  100 ND L.   . SPECIMEN *1
  200 ND L.   . SPECIMEN *1
  500 ND L.   . SPECIMEN *1
           
  100 ND M.   . SPECIMEN *1
  200 ND M.   . SPECIMEN *1
  500 ND M.   . SPECIMEN *1
           
  100 ND N.   . SPECIMEN *1
  200 ND M.   . SPECIMEN *1
  500 ND N.   . SPECIMEN *1
           
  100 ND R.   . SPECIMEN *1
  200 ND R.   . SPECIMEN *1
  500 ND R.   . SPECIMEN *1
           
  100 ND S.   . SPECIMEN
  200 ND S.   . SPECIMEN
  500 ND S.   . SPECIMEN
           
  200 ND L. L. . 1.
           
  100 ND L. CC. . 1.
           
  100 ND . BA. . 1.
  100 ND . BA. SPECIMEN
  200 ND . BB. SPECIMEN
           
  100 ND L. CA. . 1.
  200 ND L. CB. . 1.
  500 ND L. CC. . 1.
           
  1000 ND L. CB. . 1.
.
           
  200 ND L. CB. . 2.
.
           
  500 ND(1988) . BF. . 2.
.
 
 

Magyar Nemzeti Bank

 
Utazási csekk. . Travelers cheque.
  500 ND . SPECIMEN () /
           
  200 ND
  200 ND SPECIMEN () *1
  500 ND
           
  100 ND
 
 

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

..

 
Cheque.
  10 ND E
  100 ND ( )
  / 195... (1800)
 
 

 
  120 ND  

:

*1

           
( )
 .
.
.
.
() . . .
HTML-V JPG-V
13.12.21 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .