FOX NOTES

 

                          

 

  1  1909
  1  1936
  1  1945
 
 

FOX NOTES.    . .

()

"   .   ."

 ( )

Union indochinoise

Liên bang Đông Dương

 
 

:  (. Indochine française, . Đông Dương thuộc Pháp) , .
1887 (. Union indochinoise, . Liên bang Đông Dương), 1858 1884 , (), () (). , , 1860-1890- , .
- , .

 
.# /  

P:34b  1 ND(1909)
P:38b  20 1917

1921-28

P:48a  1 ND(1927) sign.
P:48b  1 ND(1927) sign.7

1932-1939

P:51d  100 ND(1936) sign.9
P:52  1 ND(1932)
P:53a  5 ND(1932)
P:54b  1 ND(1936) sign.9, 1
P:54  1 ND(1946) sign.11, 1
P:54d  1 ND(1949)  sign.11
P:54e  1 ND(1949)  . II . MOT
 
P:55b  5 ND(1936) . I 
P:55  5 ND(1946) . I . 11
P:55d  5 ND(1949) . II . 11
P:56b  20 ND(1936) sign.9 .
P:57  500 ND(1939) *1
           
P:58b  1 ND(1942) #7, 2,4mm
P:59a  1 ND(1942) , #7
P:59b  1 ND(1942) , #6    
P:60  1 ND(1942) , #7
P:  1 ND(1942) , #7
P:61  5 ND(1942)
P:66  100 ND(1942) -. A-Q. . - .
P:67  100 ND(1942) . A-Q. . - .    
           
P:71  20 ND(1942) -. .
P:73  100 ND(1942) -. A-Q. . -
 
P:74a  1 ND(1949)
 
P:76a  1 ND(1945) ABNC Litt. B
P:76b  1 ND(1951) ABNC Litt. E
P:77  50 ND(1945)  
P:78a  100 ND(1945) Sign.10
 
P:80  10 ND(1947) X
P:80  10 ND(1947) XX
P:81  20 ND(1949) sign.11 .
P:82a  100 ND(1949) . - I  
P:82s  100 ND(1949) SPECIMEN () *1
 
P:85e  10 ND(1939) . 14 #
P:85d  10 ND(1939) . 14 #
P:86d  20 ND(1939) . 14 #
P:87d  50 ND(1939) . 14 #
 
P:88a  5 ND(1942) # X
P:88a  5 ND(1942) # XX
P:88b  5 ND(1942) #
P:89a  10 ND(1942)
P:90  20 ND(1942)
P:91a  50 ND(1942)
 
P:92  1 ND(1953)
 
P:94  1 ND(1954) sign.18

P:104  1 ND(1953)
P:105  1 ND(1954)
 
P:106  5 ND(1953)
P:109  200 ND(1953) .
 
           

:

1. *1 .

           
( )
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 14th Edition (-)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 1: Specialized Issues 12th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
23.05.17 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .