FOX NOTES

 

                          

 

 10000  1998
 1000  2012
 
( 1973.)
1979-1992.
( 1993.)
1993.
 

foxgeld -

()

"   .   ( 1993)"

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchéa

c 1995.

 
 

:  1995 .

 
.# /  

National Bank of Cambodia

 

  1995.

NBC 41-43, F-CO 44-50 

P:41a 100 1995
P:41b 100 1998 Sign. 16; 17
P:42a 200 1995
P:42b 200 1998
P:43a 500 1996
P:43b 500 1998 Sign. 16; 17
P:44 1.000 ND(1995)
P:44 1.000 ND(1995) 0 replacement
P:45 2.000 ND(1995)
P:45 2.000 ND(1995) B0 replacement
P:46a 5.000 ND(1995)
P:46b 5.000 1998
P:47a 10.000 ND(1995)
P:47b 10.000 1998
P:48 20.000 ND(1995)
P:49a 50.000 ND(1995)
P:49b 50.000 1998
P:50 100.000 ND(1995)
 

  1999.

P:51 1.000 1999
 

  2001-2005.

P:52 50 2002
P:53 100 2001
P:54 500 2002
P:54 500 2004
P:55a 5.000 2001
P:55b 5.000 2002    
P:55c 5.000 2004
P:55d 5.000 2007
P:55s 5.000 2001 SPECIMEN    
P:56 10.000 2001
P:57 50.000 2001
           
P:NEW 1.000 2005
P:NEW 1.000 2007
P:NEW 10.000 2005
P:NEW 2.000 2007
P:NEW 1.000 2012
P:NEW 2.000 2013
           
P:NEW 100 2014
P:NEW 500 2014
P:NEW 1.000 2016
P:NEW 5.000 2015
P:NEW 10.000 2015
P:NEW 15.000 2019
P:NEW 20.000 2017
           
P:NEW 200 2022
P:NEW 2000 2022
           
( )
/
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961 - Present 19th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
07.01.24 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .