FOX NOTES

 

                          

 

  1  1971
  50  2005
 
 
 

foxgeld -

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 

 

(Catalogue of banknotes of Bangladesh)

 

   .

 

:  (. বাংলাদেশ), (. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) . , 2010 , 142 , 144 000 ².  . .

 

.# /  
P:1 1 ND(1971)  . 9
           

/ - The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd. (দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড)

P:4 1 ND(1972)  
P:5a 1 ND(1973)  /
P:5a 1 ND(1973)  / . . .
P:5b 1 ND(1973)   / 
P:6 1 ND(1973)  
P:6B 1 ND(1982)  
P:6Bb 1 ND(1992) Sign. PRINCIPAL FINANCE SECRETARY - Khorshed Alam (. .) .
P:6Bc 1 ND(1988)  
           
P:6Ca 2 ND(1988)  
P:6Cb 2 ND(1988) BANGLADESH BANK ( )
P:6Cc 2 ND(1988)   GOVERNMENT OF BANGLADESH ( )
P:6Cd 2 ND(1988)   , /    
P:6Ce 2 2002  
P:6Cf 2 2003  .
P:6Cg 2 2003  .
P:6Ch 2 2004      
P:6Ci 2 2006      
P:6Cj 2 2007
P:6Ck 2 2007  
P:6Cl 2 2008      
P:6Cm 2 2009  
P:6Cn 2 2010  
 

Bangladesh Bank

বাংলাদেশ ব্যাংক

1973

P:13a 5 ND(1973)      
P:13s 5 ND(1973) SPECIMEN ()    
P:14a 10 ND(1973)  
P:14s 10 ND(1973) SPECIMEN ()    
 

1976-1977

P:15 5 ND(1977)      
P:15s 5 ND(1977) SPECIMEN ()    
P:15x 5 ND(1977)  , .
P:16 10 ND(1977)  
P:16s 10 ND(1977) SPECIMEN ()    
P:17a 50 ND(1976)  
P:17s 50 ND(1976) SPECIMEN ()    
P:18 100 ND(1977)      
P:19 500 ND(1977)      
           

1978-1982

P:20a 5 ND(1978)      
P:20s 5 ND(1978)  SPECIMEN ()    
P:21a 10 ND(1978)  
P:21s 10 ND(1978)  SPECIMEN ()
P:22 20 ND(1979)  
P:23 50 ND(1979)  
P:24 100 ND(1979)      
           

1982-1988

/ - The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd. (দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড)

P:25c 5 ND(1981)  
P:25c2 5 ND(1981) Sign. Khorshed Alam (. .) .
P:26c 10 ND(1982) Sign. Lutfor Rahman Sarker
P:26 10 ND(1982)  
P:31d 100 ND(1983)  
           
P:32 10 ND(1996)  
           
P:33 10 ND(1997)  
P:33 10 ND(1997)  
           
P:35 10 2000
P:39 10 2002
P:39 10 2004
P:39d 10 2005
P:39d 10 2007
P:39d 10 2008
P:40 20 2006
P:41 50 2005
P:46a 5 2006
P:46 5 2007
P:?NEW 5 2009
P:?NEW 5 2009
           
P:52a 2 2011
P:52b 2 2012
P:52 2 2013
           
P:NEW 5 2011
P:NEW 5 2012
P:NEW 5 2014
           
P:NEW 50 2011
P:NEW 40 2011 40
           
P:NEW 10 2010
P:NEW 10 2012
P:NEW 10 2013
           
P:NEW 20 2012 .
P:NEW 20 2012 .
P:NEW 60 2012
P:NEW 25 2013
P:NEW 70 2018
           
P:NEW 5 2016
( )
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
(বাংলাদেশ ব্যাংক, Bangladesh Bank)
(ISO 4217 -  BDT, - 050)
1 (Taka) =

  Bangladesh Bank

SH-1.6.(3.1.) Reg.-B. (-)
HTML-V JPG-V
13.10.21 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .