FOX NOTES

 

                          

 

    (中國人民銀行, Zhōngguó Rénmín Yínháng)  .
 

 
,
 
 

foxgeld -

()

"  "

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó

中華人民共和國

Bank of China. Foreign Exchange Certificate.

1979, 1988.

 

 

:  (中國人民銀行, Zhōngguó Rénmín Yínháng) .

 
...... .# /  

中国人民银行

Zhōngguó Rénmín Yínháng

1979.

  P:FX1a  10 1979 /  4
  P:FX1b  10 1979 /
  P:FX2  50 1979
  P:FX3  1 1979
  P:FX4  5 1979
  P:FX5  10 1979
  P:FX6  50 1979
  P:FX6  50 1979 SPECIMEN ()
  P:FX7  100 1979
 

1988.

  P:FX6  50 1988
  P:FX7  100 1988
 
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
15.07.19 china china
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .