FOX NOTES

 

                          

 

    10  1953
 

 
,
 
 
 

FOX NOTES.    . .

()

"   .    1949"

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó

中華人民共和國

. 1953 - 1956.

 

 

:  (中國人民銀行, Zhōngguó Rénmín Yínháng) 1953-56 .

 
.# /  

中国人民银行

Zhōngguó Rénmín Yínháng

1953

P:860  1 1953 #
P:860b  1 1953   #
P:861  2 1953 #
P:861b  2 1953   #
P:862  5 1953 #
P:862b  5 1953   #
 
P:863  1 1953
P:864  2 1953
P:865  5 1953
 
P:866  1 1953
P:867  2 1953
P:868  3 1953
P:869  5 1953
P:870  10 1953
P:870  10 1953

1956

P:871  1 1956    
P:872  5 1956
  
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (-)  -
() . . .
HTML-V JPG-V
14.02.15 china china
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .