FOX NOTES

 

                          

 

   20  1999
   2015.  "   "  100
   100  2015
 

 
,
 
 

foxgeld -

()

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó

中華人民共和國

. 1980-2021.

 

 

:  (中國人民銀行, Zhōngguó Rénmín Yínháng) 1980 - .

 
...... .# /  

中国人民银行

Zhōngguó Rénmín Yínháng

 

1980.

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:881a1  1 1980 XX#8
  P:881a2  1 1980 X0X#7
  P:882  2 1980
  P:883  5 1980 XX#8
  P:883  5 1980 X0X#7
  P:884a  1 1980
  P:884b  1 1990
  P:884c  1 1996
  P:885a  2 1980
  P:885b  2 1990
  P:886  5 1980
  P:887  10 1980
  P:888b  50 1990
             
  P:889  100 1980
  P:889b  100 1990
 

1999.

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:891  50 1999
             
  P:895  1 1999 XX00 #6
  P:895  1 1999 X0X0 #6
  P:895  1 1999 X000X #6
  P:895  1 1999 X00X #6
             
  P:897  5 1999
             
  P:898  10 1999
             
  P:899  20 1999
             
  P:900  50 1999
             
  P:901  100 1999
 

2000.  ""

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:902  100 2000  
 

2005.

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:903  5 2005 XX00 #6
  P:903  5 2005 X0X0 #6
  P:904  10 2005
  P:905  20 2005
  P:906  50 2005
  P:907  100 2005
 

2015.

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:NEW  100 2015
 

2015.  " "

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:NEW  100 2015  
   

2018.  70- " " ( ) 19482018:

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:NEW  50 2018  
 

2019.

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:912  1 2019
 

2022 XXIV . 

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:NEW  20 2022  
  P:NEW  20 2022  
 

2024 " "

/ - China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC)(中國印鈔造幣總公司)

  P:NEW  20 2024  
   
( )
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
HTML-V JPG-V
25.01.24 china china
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .